İHTİNAC


İHTİNAC
Meyletme, bir tarafa yönelme, dönme

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.